Skip to content

Raport

syndykatowy opisujący dzieci w wieku 3-13 lat

Raport

Raport syndykatowy opisujący dzieci w wieku 3-13 lat

Generacja
Alfa

Prolog

Żyjemy w świecie ukształtowanym przez pokolenia baby boomers, X i Y. W tym świecie swoje miejsce zaznacza generacja Z.

Pojawia się już nowe pokolenie. To dzieci milenialsów, które już niedługo zaczną kształtować naszą rzeczywistość.

Generacja Alfa jako pierwsza urodziła się w pełni w XXI wieku. Ona nie zna świata bez komputera. Nie zna świata bez internetu. Bez smartfonu i wielu urządzeń i możliwości, o jakich nam się nie śniło.

Będzie to pokolenie najlepiej wykształcone, najlepiej uposażone. Wzrasta w świecie, który targany jest wieloma problemami. Zostawimy mu świat rozwinięty technologicznie, ale nadszarpnięty ekologicznie.

Kim są dzieci reprezentujące generację nowego światowego rozdania? Pokolenia Alfa.

O raporcie

Nasz raport to kompleksowa analiza opisująca najważniejsze obszary dotyczące dzieci w wieku 3-13 lat i porządkująca wiedzę o pokoleniu Alfa.

Pomaga dobrze zrozumieć generację Alfa, skuteczniej się z nią komunikować i lepiej zaadresować ofertę.

Struktura raportu

ŚWIAT GENERACJI,
KIM SĄ ALFY?

Ogląd na generacje, demografia

7 SUPERMOCY

Motywacje i strachy

SEGMENTACJA

Jak dzielą się Alfy
widziane oczami rodziców

BAJKI

Jakie lubią oglądać?
Jakie postaci są ulubione?

Jak działają

w DIGITALU?

Co i dlaczego konsumują

czyli FOOD?

Jak wyglądają ich

FINANSE?

EDUKACJA

Jak jest u nich z nauką?

Analizy i zestawienia danych w podziale na płeć i grupy wiekowe 3-6/7-9/10-13 lat, perspektywa rodziców i dzieci.

ŚWIAT GENERACJI,
KIM SĄ ALFY?

Ogląd na generacje, demografia

7 SUPERMOCY

Motywacje i strachy

SEGMENTACJA

Jak dzielą się Alfy – widziane oczami rodziców

BAJKI

Jakie lubią oglądać? Jakie postaci są ulubione?

Jak działają

w DIGITALU?

Co i dlaczego konsumują

czyli FOOD?

Jak wyglądają ich

FINANSE?

EDUKACJA

Jak jest u nich z nauką?

Analizy i zestawienia danych w podziale na płeć i grupy wiekowe 3-6/7-9/10-13 lat, perspektywa rodziców i dzieci.

7 supermocy dziecka

Dziecięce supermoce to coś co buduje poczucie własnej wartości, jest tym dobrym bagażem na przyszłość.
Poznajcie skąd płynie ich siła – jak je wzmacniać, rozwijać i przede wszystkim pielęgnować.

Zabawa
i doświadczanie

Kokon miłości
i bezpieczeństwa

Budowanie relacji

Akceptacja

Wyrażanie siebie

Osiągnięcia
i sukcesy

Pomoc innym

Zabawa
i doświadczanie

Kokon miłości
i bezpieczeństwa

Budowanie relacji

Akceptacja

Wyrażanie siebie

Osiągnięcia
i sukcesy

Pomoc innym

Segmentacja

Segmentacja dzieci jest pierwszym tego typu pomiarem w Polsce. Pokazuje, na ile aspiracje rodziców i postrzeganie przez nich własnych dzieci pokrywa się z tym, jak dzieci opowiadają o sobie.

Gwiazdy
30 %
Rebelianci
7 %
Wymagające
15 %
Nieśmiałe
21 %
Erudyci
27 %
Gwiazdy
30 %
Rebelianci
7 %
Wymagające
15 %
Nieśmiałe
21 %
Erudyci
27 %

Metodologia

01

ETNOGRAFIA

24 wywiady
z rodzicami i dziećmi 3-13

02

DZIENNICZKI

40
wypełnione przez rodziców

03

FGI

6 grup
z rodzicami i dziećmi 3-13

04

BADANIE ILOŚCIOWE

RODZICE DZIECI 3-13, N=2000 (1500 matek i 500 ojców)
+ dzieci 10-13 N=500

05

ETNOGRAFIA

25 wywiadów
z rodzicami i dziećmi 3-13

01

ETNOGRAFIA

24 wywiady
z rodzicami i dziećmi 3-13

02

DZIENNICZKI

40
wypełnione przez rodziców

03

FGI

6 grup
z rodzicami i dziećmi 3-13

04

BADANIE ILOŚCIOWE

RODZICE DZIECI 3-13, N=2000 (1500 matek i 500 ojców)
+ dzieci 10-13 N=500

05

ETNOGRAFIA

25 wywiadów
z rodzicami i dziećmi 3-13

Rodzice i dzieci z całej Polski, próba reprezentatywna. Wywiady CAWI realizowane na licencjonowanym panelu badawczym.

Liderki projektu

Katarzyna Krzywicka-Zdunek
Dorota Peretiatkowicz

Zapytaj o ofertę